Béc phun dầu đầu đốt Steinen

Thương Hiệu:

Béc phun dầu đầu đốt FO/DO. Công suất từ 1.00 GPH trở lên.

1.00-60ºS / 1.25-60ºS / 1.50-60ºS / 2.00-60ºS / 2.25-60ºS / 2.50-60ºS / 3.00-60ºS / 3.50-60ºS / 4.00-60ºSS / 4.50-60ºSS / 5.00-60ºSS / 5.50-60ºSS / 6.00-60ºSS / 6.50-60ºSS / 7.00-60ºSS / 7.50-60ºSS / 8.00-60ºSS / 9.00-60ºSS / 10.0-60ºSS / 11.0-60ºSS / 12.0-60ºSS / 13.0-60ºSS / 14.0-60ºSS / 15.0-60ºSS / 16.0-60ºSS / 17.0-60ºSS / 18.0-60ºSS / 20.0-60ºSS / 22.0-60ºSS / 24.0-60ºSS / 26.0-60ºSS

Các hãng: Steinen, Monarch, Hago – USA

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com