Béc phun đầu đốt vô cấp CBM

Thương Hiệu:

Béc phun dầu đầu đốt vô cấp Bergonzo Charles SA (CBM) 200kg-800kg/45o

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com