Bộ giám sát an toàn ngọn lửa cho hệ thống đầu đốt LFS1.21A2

Thương Hiệu:

Flame safeguard for intermittent operating mode with UV flame detectors QRA2 /
QRA2M / QRA4 / QRA4M / QRA10 / QRA10M

Flame safeguard LFS1.21A2 – Bộ giám sát an toàn ngọn lửa cho hệ thống đầu đốt LFS1.21A2 sử dụng ION, Mắt thần QRA2, QRA4

Xuất xứ: Siemens-Germany

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com

Danh mục: Từ khóa: