Bơm dầu Troichoid TOP-2HTVB

Thương Hiệu:

Bơm dầu Trochoid TOP-203HTVB/TOP-204HTVB/TOP-206HTVB/TOP-208HTVB/TOP-210HTVB/TOP-212HTVB/TOP-216HTVB/TOP-220HTVB

Bơm dầu Trochoid TOP-2HTVB series có lưu lượng nhỏ và trung bình.

Types: TOP-203HTVB/TOP-204HTVB/TOP-206HTVB/TOP-208HTVB/TOP-210HTVB/TOP-212HTVB/TOP-216HTVB/TOP-220HTVB

Là bơm dầu FO/DO thấp áp dùng làm bơm tiếp vận cho đầu đốt.

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com