Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu FO LB series. LB-61 / LB-81 / LB-120 / LB-150 / LB-200 / LB-250 / LB-350

Xuất xứ: Olympia -Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com