Đầu đốt dầu FO Riello Press 200P/N 300P/N 450P/N

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu FO – Riello Press P/N

Press 200P/N – Công suất: 570/1140-2280kWh. Lưu lượng: 50/100-200kg/h

Press 300P/N – Công suất: 683/1710-3420kWh. Lưu lượng: 60/150-300kg/h

Press 450P/N. Công suất: 1140/2615-5130kWh. Lưu lượng: 100/225-450kg/h

Điều khiển nhiệt vô cấp -Modulating

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com