Đầu đốt dầu DO Riello 40 G10, G20

Thương Hiệu:

Đầu đốt Riello 40 G10, G20 là đầu đốt dầu DO.

Lưu lượng: 10-20kg/h

Điều khiển nhiệt 1 cấp.

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com