Đầu đốt dầu DO Riello RG1F, RG2F, RG3F, RG4F

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu Diesel Riello RG F series

RG1F 32,0-60,0kW, RG2F 47,0-119,0kW, RG3F 83,0-178,0kW, RG4F 118,5-237,0kW

Điều khiển nhiệt 1 cấp ON-OFF

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com