Đầu đốt gas vô cấp Riello RS34/M RS44/M RS50/M RS70/M

Thương Hiệu:

Đầu đốt GAS vô cấp – Riello RS34/M RS44/M RS50/M

Riello RS34/M MZ – Công suất: 45/125-390kWh

Riello RS44/M MZ – Công suất: 80/203-550kWh.

Riello RS50/M MZ – Công suất: 80/285-630kWh.

Riello RS70/M – Công suất: 150/470-930kWh.

Điều khiển nhiệt vô cấp – Modulating

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com