Đầu đốt gas vô cấp RS100/M RS130/M RS190/M RS250/M

Thương Hiệu:

Đầu đốt GAS vô cấp – Riello RS100/M RS130/M RS190/M RS250/M RS310/M

Riello RS100/M – Công suất: 150/700-1340kWh

Riello RS130/M – Công suất: 254/920-1600kWh.

Riello RS190/M – Công suất: 470/1279-2290kWh.

Riello RS250/M – Công suất: 600/1250-2650kWh.

Riello RS310/M – Công suất: 600/1300-3900kWh.

Điều khiển nhiệt vô cấp – Modulating

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com