Đầu đốt Olympia LB-150

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu Olympia LB-61 / LB-81 / LB-120 / LB-150 / LB-200

Xuất xứ: Olympia burner – Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com