Đầu đốt Olympia LBP series

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu FO 2 cấp: LB-61, LB-81, LB-120, LB-150, LB-200, LB-250, LB-350

Đầu đốt dầu FO vô cấp: LBP-61, LBP-81, LBP-120, LBP-150, LBP-200, LBP-250, LBP-350

Nhãn hiệu: Olympia- Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com