Đầu đốt Olympia LT-150

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu Olympia LT-35 / LT-61 / LT-81 / LT-61W / LT-150 / LT-200 / LT-250 / LT-350

Xuất xứ: Olympia burner – Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com