Đầu đốt Olympia LTP series

Thương Hiệu:

Đầu đốt dầu DO 2 cấp: LT-35W, LT-61, LT-81, LT-120, LT-150, LT-200, LT-250, LT-350

Đầu đốt dầu DO vô cấp: LTP-61, LTP-81, LTP-120, LTP-150, LTP-200, LTP-250, LTP-350

Nhãn hiệu: Olympia- Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com