Kính thủy Klinger 190x30x17mm

Thương Hiệu:

Klinger Reflex Level Gauge – Kính thủy phản xạ Klinger – Kính thủy Klinger A4 lò hơi Reflex type

Kích thước : 190 x 34 x 17mm / 220 x 34 x 17mm / 250 x 34 x 17mm / 280 x 34 x 17mm / 320 x 34 x 17mm / 340 x 34 x 17mm / 370 x 34 x 17mm / 400 x 34 x 17mm / 190 x 30 x 17mm / 220 x 30 x 17mm / 250 x 30 x 17mm / 280 x 30 x 17mm / 320 x 30 x 17mm

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com