Ron chì graphite cho kính thủy lò hơi

Thương Hiệu:

Graphite Gasket – Gioăng kính thủy báo mức nước lò hơi – Ron chì kính thủy báo mức nước lò hơi.

Ron chì graphite nhiều kích thước

Maxos auer Lighting – Kính thủy phản xạ Maxos với nhiều kích thước : 190 x 34 x 17mm / 220 x 34 x 17mm / 250 x 34 x 17mm / 280 x 34 x 17mm / 320 x 34 x 17mm / 340 x 34 x 17mm / 370 x 34 x 17mm / 400 x 34 x 17mm / 190 x 30 x 17mm / 220 x 30 x 17mm / 250 x 30 x 17mm / 280 x 30 x 17mm / 320 x 30 x 17mm

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com