Biến thế đánh lửa đầu đốt gas  Azbil S720 A100-GHA

Thương Hiệu:

Azbil S720 A100-GHA. Biến thế đánh lửa đầu đốt gas  Azbil S720 A100-GHA

100V/50-60Hz, 35VA 16kV 50mA

Xuất xứ: Japan

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Danh mục: Từ khóa: