CÔNG TY ThIẾT BỊ ĐỐT & ĐIỀU KHIỂN (cce)

Đại lý cung cấp các loại đầu đốt dầu / gas, bơm dầu FO / DO. Thết bị – phụ tùng đầu đốt, lò hơi: Bộ chương trình điều khiển đầu đốt, biến thế đánh lửa, mắt thần, servo motor điều khiển cửa gió, công tắc áp suất gas / gió, van điện từ gas, van điện từ dầu DO./FO., kính thủy lò hơi, điện cực đánh lửa, dây cao áp đánh lửa, cảm biến áp suất, bộ điều khiển nhệt độ / áp suất, béc phun, cánh quạt gió đầu đốt,…

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực đánh lửa 14x200mm

Thiết Bị Đầu Đốt

Đồng hồ áp suất gas KFM / RFM

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gió VR

Thiết Bị Đầu Đốt

Cảm biến lửa QRA55.E17

Thiết Bị Đầu Đốt

Bugi đánh lửa Beru ZK

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ 2880615 / 3003001

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ phân áp Siemens ASZ12.703

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss BFP 21 R3

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Honeywell VE4050A1002

Thiết Bị Đầu Đốt

Cụm van chia dầu 3005492

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt Olympia

Thiết Bị Đầu Đốt

Van gas Siemens VGG 10.504P

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss BFP 21 R5

Thiết Bị Đầu Đốt

Van Dungs VPS 504 S04

Thiết Bị Đầu Đốt

Cao áp đánh lửa Danfoss EBI4 1P

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ hiển thị AZL52.00B1

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến thế Azbil S720 A200-OHA

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ DMV-D 507/11

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun dầu Danfoss 60oB

Thiết Bị Đầu Đốt

Cảm biến lửa UV C7027A 1072

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun dầu Steinen

Thiết Bị Đầu Đốt

Servomotor – Cam gió SQN70.464A20

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma EG40*SP*GMO7

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển RMO503 SE

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến thế đánh lửa S720A200-OHA

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến áp đánh lửa OLB-2HFLT

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt gas QRA2

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ RBL 2895223

Thiết Bị Đầu Đốt

Cụm van gas MB-ZRDLE 407 B01 S20

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt nhìn lửa 3002280

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần nhìn lửa QRI2B2.B180B

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến thế đánh lửa T8

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gas VAS, VCS

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss RSA95R

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma EG40*LP*GMO7

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần Siemens QRA10.C

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas DG150U-3

Thiết Bị Dầu

Van điện từ 122K9321

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển LMO82.110C2WH

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ VE4032A1000

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần nhìn lửa FC7

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LBP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LT-61

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LTP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia GLT-81

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Gas Olympia GOM

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-3N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-2N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia OM-0NS

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt gas KG

Sản phẩm của CCE

Công ty TNHH Thiết Bị Đốt & Điều Khiển – CCE chuyên cung cấp

  • Bơm dầu FO/DO của Troichoid – Nippon, Danfoss, Suntec.
  • Đầu đốt dầu FO/DO và Gas của Olympia, Riello, Weishaupt, Ecoflam, Baltur, Cuenod.
  • Phụ tùng đầu đốt của SIEMENS, OLYMPIA, BRAHMA, WEISHAUPT, RIELLO, DANFOSS, FIDA ZUEND TRAFO, HONEYWELL, SATRONIC, JUMO, KATO – PILOT BURNER, LECIP, DUNGS, FLUIDICS, HAGO, MONARCH, STEINEN, Bergonzo Charles SA (CBM), COFI, LUCIFER – PARKER, Wu-Fung, AZBIL YAMATAKE, KROMSCHRODER, BERU, SAUTER, ASCON TECNOLOGIC, MADAS, GIULIANI ANELLO, CAREER BURNER
  • Thiết bị lò hơi của McDonnell & Miller, Diesse Fluid Control, Maxos auer Lighting, Siemens, Jumo, Trafag, Autonics.
  • Thiết bị gas, van giảm áp gas của Dungs, Giuliani anello, Madas, Italpump, Fisher, Comap – Novacomet, Katsura, Ms Eng, Sunghwa.