CÔNG TY ThIẾT BỊ ĐỐT & ĐIỀU KHIỂN (cce)

Đại lý cung cấp các loại đầu đốt dầu / gas, bơm dầu FO / DO. Thết bị – phụ tùng đầu đốt, lò hơi: Bộ chương trình điều khiển đầu đốt, biến thế đánh lửa, mắt thần, servo motor điều khiển cửa gió, công tắc áp suất gas / gió, van điện từ gas, van điện từ dầu DO./FO., kính thủy lò hơi, điện cực đánh lửa, dây cao áp đánh lửa, cảm biến áp suất, bộ điều khiển nhệt độ / áp suất, béc phun, cánh quạt gió đầu đốt,…

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas GW 50 A6

Thiết Bị Đầu Đốt

Servomotor – Cam gió SQN70.464A20

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun đầu đốt dầu Hago

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ VE4020A1005

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun WuFung HM200

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gió LGW 3A2

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ điều khiển LMV51.100C2

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ 2880615 / 3003001

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ đánh lửa Brahma TC1LVCA

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gió VR

Thiết Bị Đầu Đốt

Cảm biến lửa FC8

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt Olympia

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas DG10U-3

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun đầu đốt vô cấp

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần nhìn lửa QRI2B2.B180B

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas GW 50 A5

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ đánh lửa Azbil S720 A200-GHA

Thiết Bị Đầu Đốt

Biếm áp đánh lửa W-ZG 02

Thiết Bị Đầu Đốt

Quạt gió đầu đốt Riello

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ DMV-D 507/11

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ điều khiển KB-606K

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần dò lửa Brahma FT13

Thiết Bị Đầu Đốt

Cảm biến nhìn lửa FC13

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss RSA 60R

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas C6097A2410

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss RSA 125L

Thiết Bị Đầu Đốt

Cam điều khiển gió SQM10.16502

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss BFP 21 R3

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến thế đánh lửa S720A1040

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt QRB1B

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển 552SE

Thiết Bị Đầu Đốt

Biến áp đánh lửa OLB-2HFLT

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas DG500U-3

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất LGW 3 A1

Thiết Bị Đầu Đốt

Bugi đánh lửa Beru ZK

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất DG50B-3

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma E6G

Thiết Bị Đầu Đốt

Van gas Siemens VGG 10.404P

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LBP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LT-61

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LTP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia GLT-81

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Gas Olympia GOM

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-3N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-2N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia OM-0NS

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt gas KG

Sản phẩm của CCE

Công ty TNHH Thiết Bị Đốt & Điều Khiển – CCE chuyên cung cấp

  • Bơm dầu FO/DO của Troichoid – Nippon, Danfoss, Suntec.
  • Đầu đốt dầu FO/DO và Gas của Olympia, Riello, Weishaupt, Ecoflam, Baltur, Cuenod.
  • Phụ tùng đầu đốt của SIEMENS, OLYMPIA, BRAHMA, WEISHAUPT, RIELLO, DANFOSS, FIDA ZUEND TRAFO, HONEYWELL, SATRONIC, JUMO, KATO – PILOT BURNER, LECIP, DUNGS, FLUIDICS, HAGO, MONARCH, STEINEN, Bergonzo Charles SA (CBM), COFI, LUCIFER – PARKER, Wu-Fung, AZBIL YAMATAKE, KROMSCHRODER, BERU, SAUTER, ASCON TECNOLOGIC, MADAS, GIULIANI ANELLO, CAREER BURNER
  • Thiết bị lò hơi của McDonnell & Miller, Diesse Fluid Control, Maxos auer Lighting, Siemens, Jumo, Trafag, Autonics.
  • Thiết bị gas, van giảm áp gas của Dungs, Giuliani anello, Madas, Italpump, Fisher, Comap – Novacomet, Katsura, Ms Eng, Sunghwa.