CÔNG TY ThIẾT BỊ ĐỐT & ĐIỀU KHIỂN (cce.VN)

Đại lý đầu đốt Olympia Kogyo – Japan. Cung cấp các loại đầu đốt gas/dầu, thiết bị/phụ tùng đầu đốt, bộ chươngtrình, mắt thần của Siemens/Brahma, bơm dầu Nippon/ Danfoss/ Suntec, Bơm dầu Trochoid cho trạm trộn bê tông, thiết bị gas, van gas, van điện từ cho dầu, thiết bị lò hơi, thiết bị nhiệt

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma EG25

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas GW 150 A5

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển RMG88.62C2

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực đánh lửa đôi

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss BFP 21 L5

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas C6097A 2210

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực đánh lửa 35x45x30mm

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma E6G*SR8*1/2*GMO

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss RSA 125L

Thiết Bị Đầu Đốt

Van MB-DLE 405

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt nhìn lửa UV Sensor C7027A 1023

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma E6G*SR8*3/8*GMO

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gió LGW 3A2

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ RBL 2895223

Thiết Bị Đầu Đốt

Cụm van chia dầu 3005492

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma EG40*SP*GMO7

Thiết Bị Đầu Đốt

Piston mở cửa gió 3005493

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ hiển thị AZL52.00B1

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ phân áp Siemens ASZ12.703

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực dò lửa đầu đốt gas

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ VE4020A1005

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực đánh lửa Riello 3006178

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần dò lửa Brahma FT13

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển đầu đốt G22

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gas VE4040A1003

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gas Brahma EG40*SR*GMO

Thiết Bị Đầu Đốt

Cảm biến lửa FC8

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển 552SE

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas C6097A2410

Thiết Bị Đầu Đốt

Dây dẫn dầu đầu đốt Olympia

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển 530SE

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ 2880615

Thiết Bị Đầu Đốt

Điện cực đánh lửa Riello 3006178

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt RAR9

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất LGW 3 A1

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Brahma E6G*S10*1/2*GMO

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gió LGW 10A2

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt gas QRA2

Thiết Bị Đầu Đốt

Bộ điều khiển LMV51.100C2

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gió VR

Thiết Bị Đầu Đốt

Cánh quạt gió đầu đốt Olympia

Thiết Bị Đầu Đốt

Béc phun WuFung HM200

Thiết Bị Đầu Đốt

Bơm dầu Danfoss BFP 21 L3

Thiết Bị Đầu Đốt

Mắt thần đầu đốt QRA55.E27

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ gas VG

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp kiểm soát đầu đốt LAL 1.25

Thiết Bị Đầu Đốt

Van giảm áp gas FRS 507

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp kiểm soát đầu đốt LFL1.335

Thiết Bị Đầu Đốt

Hộp điều khiển LMO82.110C2WH

Thiết Bị Đầu Đốt

Công tắc áp suất gas GW 50 A5

Thiết Bị Đầu Đốt

Gas valve actuator SKP15.000E2

Thiết Bị Đầu Đốt

Van điện từ Honeywell VE4050A1002

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LBP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LT-61

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia LTP series

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia GLT-81

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Gas Olympia GOM

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-3N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đâu đốt Olympia OM-2N

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt Olympia OM-0NS

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt dầu FO Olympia LB

Đầu Đốt Dầu FO/DO, Gas

Đầu đốt gas KG

Sản phẩm của CCE

Công ty TNHH Thiết Bị Đốt & Điều Khiển – CCE chuyên cung cấp

  • Bơm dầu FO/DO của Troichoid – Nippon, Danfoss, Suntec.
  • Đầu đốt dầu FO/DO và Gas của Olympia, Riello, Weishaupt, Ecoflam, Baltur, Cuenod.
  • Phụ tùng đầu đốt của SIEMENS, OLYMPIA, BRAHMA, WEISHAUPT, RIELLO, DANFOSS, FIDA ZUEND TRAFO, HONEYWELL, SATRONIC, JUMO, KATO – PILOT BURNER, LECIP, DUNGS, FLUIDICS, HAGO, MONARCH, STEINEN, Bergonzo Charles SA (CBM), COFI, LUCIFER – PARKER, Wu-Fung, AZBIL YAMATAKE, KROMSCHRODER, BERU, SAUTER, ASCON TECNOLOGIC, MADAS, GIULIANI ANELLO, CAREER BURNER
  • Thiết bị lò hơi của McDonnell & Miller, Diesse Fluid Control, Maxos auer Lighting, Siemens, Jumo, Trafag, Autonics.
  • Thiết bị gas, van giảm áp gas của Dungs, Giuliani anello, Madas, Italpump, Fisher, Comap – Novacomet, Katsura, Ms Eng, Sunghwa.