Điện cực đánh lửa cho đầu đốt, hệ thống đốt khí bio gas

Thương Hiệu:

Ignition electrode – Que đánh lửa – Điện cực đánh lửa cho đầu đốt, hệ thống đốt khí metan, bio gas

Kích thước thân sứ: phi 14mm x dài 200mm / phi 14mm x dài 300mm

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com