Bơm dầu GFS-VEA

Thương Hiệu:

Bơm dầu Nippon GFS-VEA sử dụng cho đầu đốt dầu Olympia

Pressure: 0.7~1.2MPa

Discharge capacity: 35~20 (L/h)

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com