Khởi động từ Lovato BG1210A 230V

Thương Hiệu:

Lovato BG1210A 230V 50/60Hz – Contactor BG1210A – Khởi động từ Lovato BG1210A 230V 50/60Hz

Bộ khởi động từ 3 cực 12A 230VAC cho đầu đốt Riello RL50, RL70, RL100, RL130

Rờ le nhiệt Lovato RF9.75 (4,5 – 7,5 A) / RF9.5 (3 – 5 A) / RF9.10 (6-10A)

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com

Danh mục: Từ khóa: