Đầu đốt gas Riello 40 FS5 FS10 FS20

Thương Hiệu:

Đầu đốt GAS – Riello 40 FS

Riello 40 FS5 – Công suất: 23-58kWh

Riello 40 FS10 – Công suất: 42-116kWh.

Riello 40 FS20 – Công suất: 81-220kWh.

Điều khiển nhiệt 1 cấp – ON/OFF

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com