Đầu đốt dầu FO 2 cấp FNDP 45/2 TC

Thương Hiệu:

FBR burners – Đầu đốt dầu FO 2 cấp FBR

FNDP 45/2 TC, FNDP 70/2 TC, FNDP 100/2 TC, FNDP 125/2 TC, FNDP 150/2 TC

Tư vấn báo giá

Mob. 090 575 5579

Email: tuvanbaogia@gmail.com